+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Til kommunen

For kommuner

Visitation til en bolig eller dagtilbud

Når sagsbehandlere henvender sig vedrørende borgere, de ønsker visiteret til et af Kildehavens tilbud, vil Kildehavens visitationsteam have behov for helhedsbeskrivelse, handleplan, VUM-udredning og/eller funktionsbeskrivelse på borgeren for at kunne vurdere, om borgeren hører til Kildehavens målgruppe, som er unge voksne, 18 – 45 år, med varige fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser.

Kildehaven er certificeret friplejeboligleverandør, certificeret til at levere følgende ydelser under serviceloven: §§ 83, 83a, 85, 87, 97 og §102.
Borgere visiteret til plejebolig eller lignende varigt botilbud (§ 108), kan vælge at flytte i friplejebolig, jf. friplejeboligloven.

Der lægges vægt på den kommende beboers motivations – og funktionsniveau, samt ønske om at indgå i fællesskabet med øvrige beboere. Samtidigt tages der ved visitation hensyn til sammensætningen med de nuværende beboere. Det skal kunne forventes, at kommende beboere/brugere kan profitere af tilbuddet på Kildehaven, hvor frihed, selvstændighed og fællesskab er bærende værdier.

For mere information ring til 59 21 17 00, eller skriv til info@kildehaven.com
Sikkermail kan sendes til socialkonsulent Mette Brink på mb@kildehaven.com

Visiteringsprocedure – Takster Kildehaven, 2023

For kommuner

Certificering

Kildehaven Gården er i 2011 godkendt af Holbæk Kommune til beskyttet beskæftigelse efter § 103, samt aktivitets og dagtilbud efter § 104.

Kildehaven er i 2008 certificeret af Servicestyrelsen til følgende ydelser:

Personlig hjælp efter servicelovens §§ 83 & 87

Praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 & 87

Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85

Genoptræning efter servicelovens § 86

Ledsagelse efter servicelovens § 97