+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Medarbejdere og pædagogik

Beboere på Kildehaven - Socialpædagogisk opholdssted på Sjælland

Kildehaven har både pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

På Kildehaven er der langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Denne arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til medarbejderne som muligt.

Det er en bærende værdi på Kildehaven, at det er medarbejderen, der indretter sig efter beboerne og ikke omvendt. Det er f.eks. ikke medarbejdernes arbejdstider, der afgør, hvornår beboerne skal stå op og i seng. Det bestemmer beboerne selv, og medarbejderne indretter deres arbejde efter det.

Dialog, respekt og anerkendelse er væsentlige pædagogiske værdier for de ansatte i Kildehaven.

Kildehaven arbejder med neuropædagogik som fælles reference. Neuropædagogik er ikke forbeholdt pædagoger, alle medarbejdere arbejder ud fra denne tilgang. Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer under hensyntagen til de funktionsnedsættelser, den enkelte har. Kildehaven arbejder med den anerkendende tilgang, så beboerne får mulighed for at bruge sine stærke sider.

Medarbejdere og pædagogik

Pædagogiske visioner

Vision

Vi kan, vi vil og vi gør sammen

Mission

Skabe et trygt stimulerende miljø, der giver mulighed for personlig og faglig udvikling.

Værdier

Anerkendelse, respekt, tillid, fællesskab, samarbejde og selvbestemmelse.

Kildehaven ønsker at give unge voksne med funktionsnedsættelse mulighed for:

Mere ansvar – Mere frihed – Flere valgmuligheder – Større udfordringer i hverdagen

Medarbejdere og pædagogik

Kontaktperson

Beboere på Kildehaven - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104

I Kildehaven Boliger har alle beboere to-tre kontaktpersoner, som har en uddannelsesmæssig baggrund som pædagog, pædagogisk assistent, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller anden baggrund.

Beboernes ønsker vedr. kontaktpersoner vægtes højt, men der ses derudover på, at det er forskellige faggrupper, der er tilknyttet hver beboer.

Med udgangspunkt i Kildehavens vision har kontaktpersonerne særlig fokus på og kendskab til beboerens personlige, emotionelle og sociale liv, og beboerens livshistorie

Medarbejdere og pædagogik

Det gode ungdomsliv

Beboere fra Kildehaven giver herunder deres bud på det gode ungdomsliv: