+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Pårørende- og Beboerråd

Om

Beboerråd

Beboere på Kildehaven - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104

Beboerne på Kildehaven har et beboerråd.  Beboerrådets overordnede opgave er at sikre, at man som beboer har mest mulig medindflydelse, på de beslutninger, som træffes. Beboerrådet er med til at sikre den gode dialog på tværs af alle enhederne i Kildehaven.

Repræsentanterne til rådet vælges blandt alle beboere. Dagsordenen laves i fællesskab mellem beboerrepræsentanterne og den medarbejder som faciliterer møderne.

Beboerrådet drøfter bl.a. hvilke aktiviteter og arrangementer, beboerne ønsker at vi skal have på Kildehaven samt alle tænkelige emner under overskriften “Det gode ungdomsliv”.

Beboerrådet afholder møder ca. hver 6 uge.

Om

Pårørenderåd

Kildehaven har et pårørenderåd bestående af 6 aktive pårørende, 1 medarbejder og lederen af Kildehaven.
Pårørenderådet arbejder bl.a. med pårørendes interesser og brugerindflydelse, og bliver inddraget ved udarbejdelse og evaluering af Kildehavens visioner.

Pårørenderådet er aktive i forhold til arrangementer for Kildehavens beboere, og samarbejder med beboerrådet med arrangement af julefrokoster, sommerfester o.l.

Formanden for Kildehavens pårørenderåd, Lisbeth Løvschall, kan kontaktes på  lisbeth@lovschall.name