+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Til beboere og pårørende

Til beboere og pårørende

For beboere og pårørende

Beboernes mulighed for frie valg er et bærende element i den filosofi, som alle medarbejdere på Kildehaven arbejder ud fra. Som beboer eller bruger har du stor indflydelse på dit eget liv og dine egne muligheder i hverdagen.

Sammen med medarbejderne og de andre unge voksne har du medansvar for at skabe et miljø, hvor der er plads til forskelligheder og individuelle hensyn, med respekt for fællesskabets interesser.

Kildehaven ønsker at være kendt for energi, nærvær, fællesskab og en sund livsstil. Det er et fælles mål for alle medarbejderne at give beboerne mulighed for at udfolde sig, udvikle deres færdigheder og udnytte deres potentiale fuldt ud.

Målet er at styrke beboerne til en hverdag og en tilværelse med oplevelser ud fra mottoet: Frihed, ansvar og fællesskab.

Til beboere og pårørende

Tværfaglig gruppe

På Kildehaven er der ansat forskellige faggrupper, som varetager den tværfaglige indsats og som støtter og vejleder øvrige medarbejdere, beboere samt pårørende.

Ved behov for særlig faglig ekspertise, er har Kildehaven konsulentaftaler med forskellige eksperter.

Kildehavens socialkonsulent koordinerer nye visitationer samt fremvisninger af Kildehaven og Gården. Socialkonsulenten varetager specifikke bevillings- og myndighedsopgaver i forhold til beboere og brugere, samt har en koordinerende funktion ved afholdelse af handleplansmøder. Kildehavens socialkonsulent er uddannet sygeplejerske samt visitator.

Sygeplejersker og social og Sundhedsassistenter sikrer det sundhedsfaglige niveau er højt, og koordinerer den sundhedsfaglige arbejdsgang på Kildehaven. De sikrer tryksårsscreeninger, ernæringsscreeninger m.m. udføres på alle beboerne, samt afholder kurser i medicinhåndtering for alle faggrupper på Kildehaven.

Sygeplejersker og SSA’er optimerer og implementerer sund kost i beboernes dagligdag på Kildehaven, de vejleder øvrige personale, beboere og pårørende i energigivende ernæring, dysfagikost, sondeernæring, samt generel ernæringspolitik.

Pædagoger og pædagogiske assistenter sikrer de neuropædagogiske indsatser og koordinerer de pædagogiske arbejdsgange. De sikrer at kolleger forstår de neuropædagogiske tilgange og anvender dem i praksis.

Kildehaven har en uddannet seksualvejleder ansat, der medvirker til at det ofte tabubelagte behov ”seksualitet”, bliver en naturlig del af dagligdagen på Kildehaven. Seksualvejlederen skal støtte medarbejdere i at observere og håndtere beboernes seksuelle behov.

På Kildehaven er mange ansat, som er har uddannelse i Tegn til tale, som både støtter beboere, pårørende og andre ansatte i kommunikationen med beboere uden sprog. Kildehaven har også ansatte med uddannelse i IKT (Informations- og kommunikationsteknologi), de skal sikre indsatser til beboere med bevillinger til anvendelse af informationsteknologiske hjælpemidler. De skal sikre at øvrige medarbejdere vejledes til korrekt anvendelse i dagligdagen og kan også støtte pårørende, hvis dette er bevilget.

Hverdagshabilitering er afgørende for alle borgere, men særligt for Kildehavens målgruppe. Derfor har Kildehaven uddannede træningsvejledere, der sikrer daglig træning, i hverdagsopgaverne. De støtter beboere, kolleger og pårørende i de hverdagshabiliterende indsatser. Derudover leverer Kildehaven individuel vedligeholdelsestræning som supplement til den vederlagsfri fysioterapi, hvis beboerne har behov for dette, og det er bevilget.