Personale, pædagogik og metoder

Kildehaven Gården har både pædagogisk og sundhedsfagligt personale ansat.
Pædagogisk har Kildehaven fleksible faggrænser og vægter fleksibilitet højt.

Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give brugerne forudsigelighed, kontinuitet og genkendelighed

På Kildehaven Gården er det personalet som indretter sig efter brugernes behov og formåen, hvor der tages individuelle hensyn hos den enkelte bruger.

De væsentlige pædagogiske værdier der har størst betydning i arbejdet i og omkring brugerne på Kildehaven Gården er; dialog, respekt, samarbejde og ligeværdighed, selv og medbestemmelse, anerkendende med en eklektisk tilgang.

Kildehaven Gården arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, hvor det i neuropædagogikken er kunsten at kunne indgå situationsbestemt i et solidarisk samarbejde med brugeren som har medfødte eller erhvervet skader i hjernens mentale funktioner. Samarbejdet har erfaringsdannelse som mål som led i brugerens bestræbelser på at overvinde/kompensere for, – eller leve med de begrænsninger hjerneskaden har medført.

Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på erfaringer hos alle implicerede i samarbejdet med og omkring brugeren. Alle medarbejdere undervises i Neuropædagogik.
Målet er at understøtte og fremme brugernes kompetencer, under hensyntagen til de fysiske funktionsnedsættelser og kognitive vanskeligheder den enkelte har.