+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Fællesskab og stille stunder

Kildehaven er et moderne tilbud til unge voksne med funktionsnedsættelse, der aktivt ønsker at blive en del af et fællesskab med andre unge, og som værdsætter at kunne trække sig tilbage til egen bolig ved behov for en stille stund. Beboernes frie valg er et bærende element i den filosofi, som alle på Kildehaven forsøger at efterleve.

Beboerne har stor indflydelse på deres liv og muligheder, og de indretter deres hverdag ud fra individuelle tilbud og interesser. Alle deltager ved valg af aktiviteter og har mulighed for komme med forslag til forskellige former for fysiske eller kreative aktiviteter.

Kildehaven ønsker at være kendt for energi, nærvær, fællesskab og en sund livsstil, og beboerne får mulighed for at udfolde, vedligeholde og udvikle deres færdigheder.

Beboere og medarbejdere har sammen ansvaret for at skabe et miljø, hvor der både er plads til forskelligheder og til individuelle hensyn med respekt for fællesskabets interesser.

Kildehaven er primært for yngre voksne i aldersgruppen 16 til 40 år med nedsat funktionsevne. Alle beboerne på Kildehaven har behov for pleje, hjælp, støtte og/eller vejledning.

De 48 boliger retter sig mod unge, som ønsker at udforske tilværelsen, og som gerne udfordrer sig selv i hverdagen. Samtidig er det en grundlæggende værdi for Kildehaven, at beboerne ønsker at indgå i et fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder og lyst til at samarbejde.

Alle beboere har kontaktpersoner og dertil medarbejdere med forskellig faglig baggrund, som alle har særligt kendskab til beboeren.

Kontaktpersonerne udarbejder i fællesskab med beboeren en handleplan med sundhedsfaglig og pædagogisk fokus. Kontaktpersonerne sikrer, at pleje, støtte og omsorg sker ud fra den enkelte beboers behov, ønsker og bevillinger.

Alle de nuværende beboere har valgt at bo i Kildehaven ud fra det frie boligvalg, som er beskrevet i loven om friplejeboliger. Loven sikrer, at den enkelte borger har ret til selv at vælge blandt de mange forskellige boliger, som Socialministeriet har godkendt.