+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Kildehaven Boliger

Kildehaven består af 42 lejligheder og en række indendørs og udendørs fælles faciliteter for unge voksne med funktionsnedsættelse. Der bliver lagt vægt på en sund og aktiv livsstil, hvor beboerne selv bestemmer over deres eget liv.

Der er pædagogisk og sundhedsfaglige medarbejdere ansat, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

Kildehaven er for unge voksne, som har lyst til at indgå i et fællesskab og tage del i fælles aktiviteter med andre unge.

Beboerne er visiteret fra deres hjemkommune. Kildehaven er oprettet efter loven om friplejeboliger samt almenboliglovens § 105. Kildehaven er 100 procent privatejet, og ejerkredsen består af ni ungdomsvenner, der i deres voksne liv er gået sammen om det store, sociale projekt, som de har investeret 80 millioner kroner i.

Henvendelse om boliger sker til info@kildehaven.com eller til hovednummeret +45 59 21 17 00. Der kan også skrives på sikkermail til socialkonsulent Mette Brink på mb@kildehaven.com

Sociale arrangementer hos bosted iht. paragraf 103 og 104 i serviceloven
Kildehaven Boliger

Sådan får du en bolig

Vil du gerne flytte til Kildehaven?

Når en kommune har godkendt en borger til f.eks. en plejebolig eller lignende tilbud, som er varigt botilbud, kan borgeren frit vælge mellem en lang række forskellige boliger i Danmark, blandt andet Kildehaven.

Den frie valgmulighed står beskrevet i loven om friplejeboliger. Her kan man også læse, at borgeren kan vælge frit uden at det skal have økonomiske konsekvenser.

Kildehaven Boliger

Gårdhave, shelter og bålplads

Udearealer hos bosted for handicappede på Sjælland - Kildehaven

Der er grønne områder ved Kildehaven med forskellige beplantninger og græsarealer, der giver mulighed for både afslapning og aktiviteter. Alle lejligheder i stueetagen har egen terrasse.

Kildehavens arealer indbyder til, at beboerne, medarbejderne og beboernes gæster har mulighed for at være fysisk aktive.

På Kildehaven Gården er der et dejligt stort areal, heraf en stor bålplads og flere små stier som fører rundt til mange forskellige beplantninger med rigt dyreliv. Bl.a er der en sø med ænder på markarealet, hestefolde som udlånes til opdrætter og i haven en dam med guldfisk m.m.

Kildehavens beboere kan benytte naturen og de udendørs faciliteter, når de har lyst.