+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Aktivitets og samværstilbud

Der foregår mange forskellige aktiviteter hos Kildehaven boliger. Hvert år udarbejdes ved årets start en års kalender med de mere faste aktiviteter som beboerne kan deltage i efter behov og interesse.

Beboerne hos Kildehaven boliger medindrages i beslutningerne om aktiviteterne, som spænder bredt. Der er i løbet af året mange festivalbesøg, koncertbesøg, ferieture til europa-hovedstæder, ferieture til sommerhuse i Danmark eller solbeskinnede strande i udlandet. Der er mange ture i biografen, til bowling, skydning, svømning, museumsbesøg m.m.

Kildehaven har egen Idrætsforening, Kildehaven handicapidrætforening, som er åben for medlemskab for alle interesserede. Idrætsforeningen har fast træning hver mandag aften, og har mange varierende aktiviteter hen over året, alt efter årstiden.

Aktivitets og samværstilbud

Personale, pædagogik og metoder

Kildehaven Gården har både pædagogisk og sundhedsfaglig medarbejdere ansat.
Kildehaven fleksible faggrænser og vægter fleksibilitet højt.

Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give brugerne forudsigelighed, kontinuitet og genkendelighed

På Kildehaven Gården er det medarbejderne som indretter sig efter brugernes behov og formåen, hvor der tages individuelle hensyn hos den enkelte bruger.

De væsentlige pædagogiske værdier der har størst betydning i arbejdet i og omkring brugerne på Kildehaven Gården er; dialog, respekt, samarbejde og ligeværdighed, selv og medbestemmelse, anerkendende med en eklektisk tilgang.

Kildehaven Gården arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme, hvor det i neuropædagogikken er kunsten at kunne indgå situationsbestemt i et samarbejde med brugeren som har medfødte eller erhvervede funktionsnedsættelse. 

Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, som baseres på erfaringer hos alle implicerede i samarbejdet. Alle medarbejdere undervises i neuropædagogisk tilgang.
Målet er at understøtte og fremme brugernes kompetencer, under hensyntagen til de fysiske funktionsnedsættelser og kognitive vanskeligheder den enkelte har.

Aktivitets og samværstilbud med beskyttet beskæftigelse - Gaarden hos Kildehaven
Aktivitets og samværstilbud

Demokrati og medbestemmelse

Kildehaven Gården holder den første fredag i hver mdr. fællesmøde, hvor der er plads til alle emner, f.eks. historier, men også info og spørgsmål af enhver slags.

På fællesmøderne vælges der repræsentanter til brugerråd, festudvalg for 1 år ad gangen. Ved ny ansættelser vælges 2 brugere fra gang til gang, til at deltage i samtalerne, hvor de har høringsret.

Brugerrådet er bestående af fire brugere der er valgt på fællesmødet.

Brugerrådet har ansvar for at Fællesmødet bliver afholdt og behandler indkommende sager. Der bliver taget referat fra alle møder. Brugerrådet støttes af 2 medarbejdere.

Festudvalget består også af fire brugere, som planlægger fester og arrangementer med indhold, forplejning m.m. Festudvalget støttes af 2 medarbejdere.

På Kildehaven Gården har brugerne stor indflydelse på aktiviteterne, frokostmenuen m.m.

Socialpædagogisk opholdssted på Sjælland
Socialpædagogisk opholdssted på Sjælland
Aktivitets og samværstilbud

Forplejning på Kildehaven

På Kildehaven Gården produceres der dagligt frisklavet frokost.
Frokosten er en af dages vigtige aktiviteter som brugerne sætter stor pris på. Der tages udgangspunkt i brugerønsker, samt hensyn til særlige diæter.
Der laves en sund og varieret frokost, altid med friske salater og ”gnavegrønt”. Der tilføres berigede ingredienser til de brugere der har behov for det.
Særlige diæter der er lægeordinerede udarbejdes i samarbejde med Kildehavens sundhedsfaglige medarbejdere. Der tages ligeledes udgangspunkt i gældende politik ”Food for Brains”.
Hvis nogle brugere har nogle særlige behov for at få mellem måltider eller særlige produkter og drikkevarer skal disse medbringes hjemmefra.
Brugere der bor på Kildehaven får deres frokost som en del af det daglige tilbud.
Eksterne brugere betaler 25 kr. for forplejning pr. dag, eller har madpakke med hjemmefra.
På Gården forefindes lille kioskvogn, hvor der kan købes drikkelse samt lidt guf.

For mere information

10 kostråd fra Fødevarestyrelsen

Hvad er Food for Brain

Gården

Læs mere