+45 59 21 17 00

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

Kildehaven Gården

Kildehaven Gården

Historie

I 2012 overtog og ombyggede Kildehaven A/S et lokalt hobbylandbrug i udkanten af Svinninge. Dette gjorde vi for at skabe rammerne for dels et aktivitets- og samværstilbud og en beskyttet beskæftigelse for unge voksne med funktionsnedsættelse.

Kildehaven Gården er beliggende i naturskønne omgivelser lige uden for Svinninge, 700 m fra Kildehaven. Der er 6 ha jord til Gården, hvor der er blandet beplantning og anlagt naturstier, samt mindre dyrehold og en lille ”sø”.

Transport til og fra Kildehaven Boliger forgår via et stisystem, hvor brugerne kan færdes sikkert. Beboere fra Kildehaven der kommer på Gården, er enten selv transporterende eller ledsages af personale med bevilgede § 85 timer.

Transport af eksterne brugere af Kildehaven Gården skal aftales med egen sagsbehandler. Kildehaven Gården tilbyder ikke transport til eksterne brugere.

Kildehaven Gården er godkendt til paragraf 103 og 104 efter serviceloven.

Visitation til beskyttet beskæftigelse paragraf 103 og aktivitets- og samværstilbud paragraf 104 kan ske ved henvendelse til: info@kildehaven.com eller til hovednummeret +45 59 21 17 00. Der kan også skrives på sikkermail til socialkonsulent Mette Brink på mb@kildehaven.com

Kildehaven Gården

Beskyttet beskæftigelse

Gården - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104

Kildehaven Gården tilbyder beskyttet beskæftigelse paragraf 103.

Beskyttet beskæftigelse er i særlig grad rettet mod personer, som kan klare produktions- og arbejdsrelaterede opgaver, service, montage- og pakkeopgaver. Beskæftigelsen planlægges ud fra den enkeltes muligheder og interesser.

Igennem beskæftigelsen skal brugeren yde efter evne, samt have mulighed for at tillære nye kompetencer. Mulighederne er mange og vil blive etableret i samarbejde med den enkelte bruger. Der udbetales en arbejdsdusør på 12 kr. i timen.