Erhvervs og skolepraktik

På Kildehaven Gården modtager vi gerne, – i kortere eller længere forløb, unge mennesker i praktik fra forskellige skoler, samt voksne i arbejdsprøvning, med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Inden aftaler indgås, afholdes en samtale og der tilbydes en rundvisning på Gården. Derudover bliver brugerne altid hørt om de har overskud til at have nogle i praktik.

For nærmere aftale, kontakt teamleder på Gården.