Demokrati og medbestemmelse

Kildehaven Gården holder den første fredag i hver mdr. fællesmøde, hvor der er plads til alle emner, f.eks. historier, men også info og spørgsmål af enhver slags.

På fællesmøderne vælges der repræsentanter til brugerråd, festudvalg for 1 år ad gangen. Ved ny ansættelser vælges 2 brugere fra gang til gang, til at deltage i samtalerne, hvor de har høringsret.

Brugerrådet er bestående af fire brugere der er valgt på fællesmødet.

Brugerrådet har ansvar for at Fællesmødet bliver afholdt og behandler indkommende sager. Der bliver taget referat fra alle møder. Brugerrådet støttes af 2 personaler.

Festudvalget består også af fire brugere, som planlægger fester og arrangementer med indhold, forplejning m.m. Festudvalget støttes af 2 personaler.

 

På Kildehaven Gården har brugerne stor indflydelse på aktiviteterne, frokostmenuen m.m.