+45 5921 1700

Hovedgaden 95, 4520 Svinninge

VELKOMMEN til
KILDEHAVEN

Kildehaven er boliger for unge voksne med funktionsnedsættelse, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i fællesskab.
Motion, udendørs liv og sund kost er en fast del af vores hverdag.
Kildehaven

Om os

Kildehaven består af 48 lejligheder og en række indendørs og udendørs fælles faciliteter for unge med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Der bliver lagt vægt på en sund og aktiv livsstil, hvor beboerne selv bestemmer over deres eget liv. Der er pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere ansat, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt. Kildehaven er for unge voksne, som har lyst til at indgå i et fællesskab og tage del i fælles aktiviteter med andre unge. Beboerne er visiteret fra deres hjemkommune. Kildehaven er oprettet efter loven om friplejeboliger samt almenboliglovens § 105. Kildehaven er 100 procent privatejet.

Kildehaven Boliger
Kildehaven Gården
Kildehaven

Enheder

Beboere på Kildehaven - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104
Kildehaven Boliger

Kildehaven er for unge voksne, der ønsker at bo i egen lejlighed – tæt på andre. Vi har egen socialrådgiver, træningsassistent, ernærings– og sundhedskonsulent.

Gården - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104
Kildehaven Gården

Få hundrede meter fra Kildehaven ligger Gården, som er et aktiverings- og dagtilbud til unge med nedsat funktionsevne. Her kan de arbejde i værkstederne, caféen eller i det lettere jordbrug, som hører med til Gården.

Kildebo - Aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 103 og 104
Kildebo

Kildebo består af 4 store toværelses lejligheder på 95 m2 inkl. fællesareal, med eget køkken og toilet. De fire lejligheder ligger ud til et stort lyst fællesareal, hvor man kan mødes med sine naboer og hygge i løbet af dagen.

Velkommen til

KILDEHAVEN BOLIGER
For unge med funktionsnedsættelse