På Kildehaven Gården lægges stor vægt på brugerindflydelse. Der er derfor nedsat brugerråd, festudvalg og ansættelsesudvalg som vælges ad hoc. De forskellige udvalg støttes af personale.

Brugerrådet består af 4 medlemmer der er på valg hver anden år.

Det er brugerrådets ansvar at afholde fællesmøde 1 tirsdag i hver måned hvor alle brugere har mulighed for at komme til orde med meninger og små historier. Brugerrådet har til ansvar at arbejde videre med emner der kommer frem på mødet og emner der skal videreformidles.

Festudvalget består af 4 medlemmer der er på valg hver andet år. De er med til at planlægge fester og arrangementer. De beslutter tema, menu og indhold.

Ansættelsesudvalg vælges fra gang til gang på fællesmøde. Der bliver valgt to brugere hver gang.