Kildehaven Gården tilbyder også beskyttet beskæftigelse. Beskæftigelsen planlægges ud fra den enkeltes muligheder. Det kan være som havemand, kontorassistent, producent af træartikler eller medhjælper ved rengøring og tøjvask. Vi har også et godt samarbejde med erhvervsdrivende i Svinninge, så hvis det er relevant, kan beskyttet beskæftigelse foregå ude i andre erhverv i byen. Mulighederne er mange og vil blive etableret i samarbejde med den enkelte.

Visitation til Kildehaven beskyttet beskæftigelse sker ved henvendelse til Allan Jensen på telefon 20 34 20 52 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..