Her fokuserer vi på aktuelle nyheder og fremstilling af billeder og film med efterfølgende redigering. Vi arbejder med filmforståelse og -analyse, og går i dybden med forskellige projektemner, der ofte bliver afsluttet relevante steder ude af huset, og med oplæg for de andre brugere.

Vi spiller udviklende og sjove spil, og træner sociale færdigheder. Herudover anvender vi iPad som hjælpemiddel til at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer, og til at skrive digte eller historier.