Aktiviteter

Kildehaven Gården arbejder projektorienteret og ved starten af nyt projekt holdes der møde med brugerne om hvilket indhold og aktiviteter der skal være i perioden. Brugernes ønsker for aktiviteter er udgangspunkt for dialog og inspiration til det endelige program. Her tages der udgangspunkt i brugernes lyst og behov.

Hen over året tilbydes der andre aktiviteter, besøg på museum som relaterer til emner. Vi deltager i div kulturelle tilbud på andre bosteder eller offentlige eksempelvis festivaller, halballer med musik eller andet. Nogle gange om året laves der temauger som eksempelvis uge 6 og hver andet år ”Gården har talent”.

Her fokuserer vi på at lære få ny viden og kikker på aktuelle nyheder. Vi arbejder med filmforståelse og -analyse, og går i dybden med forskellige projektemner. Der arrangeres ture ud af huset som har relevans for temaer eller bare for hygge. Der er nedsat en avis redaktion bestående af brugere. De udgiver avisen ”Kilden” hvor det er brugerne der bestemmer Tema og indhold. Vi spiller udviklende og sjove spil, og træner sociale færdigheder. Herudover anvender vi iPad som hjælpemiddel til at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

På værkstedet produceres der mange forskellige ting bla. plantekasser, fuglehuse, brætspil, stolebænke, m.m.

Brugerne kan skrue med og på en række maskiner. I gruppen arbejdes der også med at løse nogle praktiske daglige opgaver. Eksempelvis henter varer div. vareindkøb fra Kildehaven, sælge flasker, dåser og står for at Kildehavens kiosk har det vare sortiment brugerne ønsker.

Her tager vi udgangspunkt i at få rørt os på sjove måder som eksempelvis: Dans med eller uden snor, faldskærm m.m.

Vi bruger benytter os af forskellige sanselige aktiviteter som tryk børstning, mindfuldness samt samtaler om sundt og usundt. I denne gruppe vil der også være rig mulighed for at tale om krops pleje, manicure m.m.

Her arbejdes der med at passe Kildehaven Gården inde som ude med almindeligt havearbejde, pasning af Gårdens dyr, og praktiske gøremål. m.m. Vi tilpasser aktiviteterne efter årstiden. Fra det tidlige forår bliver bålpladsen brugt flittigt til at lave bål mad, der anlægges køkkenhave, sansehave ude, duftehave i plantekasser og om efteråret presser vi vores egen æblesaft.

Der vil være fokus på dyrelivet i naturen som bliver undersøgt, samt lavet foderpladser til vildfuglene så man i vinterhalvåret kan sidde indenfor og følge med.

Satellitgruppe

Satellitgruppen er et af de nye tiltag på Gården. Denne gruppe vil være disponibel for de brugere der ikke rummer at være med i koncentreret forløb så længe af gangen, her vil være mulighed for at trække sig tilbage og lave det man hver især har brug for og lyst til. Denne gruppe vil også være stedet hvor man aktiveres når man møder sent ind på Gården.