Når en kommune henvender sig om en borger de ønsker visiteret til et af Kildehavens tilbud, vil Kildehaven socialkonsulent og visitationsudvalg have brug for helhedsbeskrivelse, handleplan, VUM udredning og/eller funktionsbeskrivelse på borgeren, for at vurdere om borgeren hører til Kildehavens målgruppe, som er unge voksne, 18 – 40 år, med varige fysiske funktionsnedsættelse.

Ofte vil mulige kommende beboere tilbydes aflastnings, 2 – 3 dage, så alle kan vurdere om en lejlighed i Kildehaven skal være borgerens kommende bolig.

Kommende brugere af §§ 103 og 104 på Gården tilbydes praktikophold i op til en uges varighed.

Der lægges vægt på den kommende beboers/brugers motivation og funktionsniveau, samt ønske om at indgå i fællesskabet med de andre beboere. Samtidigt tages der hensyn til sammensætningen med de nuværende beboere. Det skal kunne forventes at kommende beboere/brugere kan profitere at tilbuddet på Kildehaven, hvor frihed og fællesskab er bærende værdier.

Kildehaven har en samarbejdskontrakt der udarbejdes i forhold til den enkelte beboer og bruger.

Vi modtager meget gerne besøg, ring 21 54 78 01 eller send en mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. og aftal tid med konstitueret centerchef Helle Thorsen.