Når en kommune henvender sig om en borger de ønsker visiteret til et af Kildehavens tilbud, vil Kildehaven socialkonsulent og visitationsudvalg have brug for helhedsbeskrivelse, handleplan, VUM udredning og/eller funktionsbeskrivelse på borgeren, for at vurdere om borgeren hører til Kildehavens målgruppe, som er unge voksne, 18 – 40 år, med varige fysiske funktionsnedsættelse.

Ofte vil mulige kommende beboere tilbydes aflastnings, 2 – 3 dage, så alle kan vurdere om en lejlighed i Kildehaven skal være borgerens kommende bolig.

Kommende brugere af §§ 103 og 104 på Gården tilbydes praktikophold i op til en uges varighed.

Der lægges vægt på den kommende beboers/brugers motivation og funktionsniveau, samt ønske om at indgå i fællesskabet med de andre beboere. Samtidigt tages der hensyn til sammensætningen med de nuværende beboere. Det skal kunne forventes at kommende beboere/brugere kan profitere at tilbuddet på Kildehaven, hvor frihed og fællesskab er bærende værdier.

Kildehaven har en samarbejdskontrakt der udarbejdes i forhold til den enkelte beboer og bruger.