I rehabiliteringsteamet på Kildehaven arbejder vi ud fra at aktiviteterne skal være hverdagsrelateret, således at overførbarheden bliver størst.
Ved beboere med behov for et specialiseret genoptræningsophold, fastsættes et team bestående af kompetent personale med uddannelse i neuropædagogisk tilgang. Der vil blive inddraget eksterne samarbejdsparter efter behov, således at hver indsats tilrettelægges optimalt.
Den daglige træning foregår så vidt det er muligt, i de hjemmelige faciliteter, men kan også foregå andre steder hvis der vurderes behov for dette.
Formålet med rehabiliteringen er at styrke de kognitive og fysiske funktioner således, at beboeren bliver så selvhjulen som muligt og opnår størst mulige livskvalitet.