Kildehaven har både pædagogisk og sundhedsfagligt personale ansat, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.
Pædagogisk skiller stedet sig ud ved at have langt mere fleksible faggrænser end mange tilsvarende arbejdspladser. Alle medarbejdere har praktiske opgaver, der rækker ud over, hvad der almindeligvis knytter sig til deres fag. Den alternative arbejdsfordeling skal sikre fleksibilitet i planlægningen og give beboerne så hurtig og så tæt kontakt til personalet som muligt.
Det er en bærende værdi på Kildehaven, at det er personalet, der indretter sig efter beboerne og ikke omvendt. Det er f.eks. ikke personalets arbejdstider, der afgør, hvornår beboerne skal stå op og i seng. Det bestemmer beboerne selv, og personalet indretter deres arbejde efter det.
Dialog, respekt og anerkendelse er væsentlige pædagogiske værdier for de ansatte i Kildehaven.

Kildehaven arbejder med neuropædagogikken som fælles reference. Neuropædagogik er ikke forbeholdt pædagogerne, alle neuropædagogiske vurderinger foregår tværfagligt i team, de enkelte tiltag er dog monofaglige.  
Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer, under hensyntagen til de funktionsnedsættelser den enkelte har.  Kildehaven arbejder med den anerkendende tilgang, således at beboerne får mulighed for at bruge sine stærke sider.