Kildehaven er i 2008 certificeret af Servicestyrelsen til følgende ydelser:

  1. Personlig hjælp efter servicelovens §§ 83 & 87
  2. Praktisk hjælp efter servicelovens §§ 83 & 87
  3. Socialpædagogisk bistand og træning efter servicelovens § 85

4.Genoptræning efter servicelovens § 86

  1. Ledsagelse efter servicelovens § 97

Desuden er Kildehaven godkendt af Holbæk Kommune til Midlertidigt ophold, efter §§ 84 og/eller 107.
Kildehaven Gården er godkendt til beskyttet beskæftigelse efter § 103, samt aktivitets og dagtilbud efter § 104.