Kildehaven har indrettet tre boliger til borgere, der har brug for at komme i aflastning i en periode. Vi henvender os især til unge fysisk handicappede mellem 16 og 40 år. Boligerne er placeret i samme bygning som de lejligheder, hvor Kildehavens faste beboere holder til og der er knyttet medarbejdere til boligerne hele døgnet.

Vi tilbyder boliger med eget bad og toilet, og med adgang til alle fællesfaciliteter på lige fod med faste beboere.

Borgere i aflastning bliver inviteret med til Kildehavens mange aktiviteter. Aflastningen er personalemæssigt tilhørende under Paradis.