Kildehaven har et pårørenderåd bestående af 6 aktive pårørende, 3 personaler og lederen af Kildehaven. Pårørenderådet arbejder bl.a. med pårørendes interesser og brugerindflydelse, og bliver inddraget ved udarbejdelse og evaluering af Kildehavens visioner.

Pårørenderådet er aktive i forhold til arrangementer for Kildehavens beboere, og samarbejder med beboerrådet med arrangement af julefrokoster, sommerfester o.l.

Formanden for Kildehavens pårørenderåd, Annica Granstrøm, kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pårørendepolitik.

Vedtægter for pårørenderådet.

Forretningsorden for pårørenderådet.