Kildehavens aktive beboerråd holder møde hver måned. Der er seks beboere i beboerrådet, to fra hver enhed. En pædagog deltager som sekretær for rådet ved alle møder. Lederen fra Kildehaven deltager ved møderne fire gange om året

Beboerrådet arrangerer aktiviteter for alle beboere. Desuden tager rådet relevante sager op, når de har betydning for beboerne og personalet i Kildehaven. Beboerrådet samarbejder med pårørenderådet.