Kildehavens aktive beboerråd holder møde hver måned. Der er seks beboere i beboerrådet, to fra hver enhed. En pædagog deltager som sekretær for rådet ved alle møder. Lederen fra Kildehaven deltager ved møderne fire gange om året

Beboerrådet arrangerer aktiviteter for alle beboere. Desuden tager rådet relevante sager op, når de har betydning for beboerne og personalet i Kildehaven. Beboerrådet samarbejder med pårørenderådet.

Formand: Kenan Agic, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Næstformand: Dennis Kundvig, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Her kan du se Kommissorium for Kildehavens Beboerråd: TRYK HER