Kildehavens bestyrelse består af fem medlemmer. 3 medlemmer er valgt af repræsentantskabet, og et medlem er medarbejderrepræsentant, valgt af Kildehavens medarbejdere. Herudover er Kildehavens direktør medlem.

Bestyrelsen holder fire møder om året, hvor Kildehavens souschef og leder af Gården deltager uden stemmeret.

Jerrik Spang Petersen, formand: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benny Jørgensen, næstformand: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Annica Granstrøm, pårørenderepræsentant: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rikke Lykke Madsen, medarbejderrepræsentant: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Søren Bøtker Pedersen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.