Kildehaven er et moderne tilbud til unge handicappede, der aktivt ønsker at blive en del af et fællesskab med andre unge, og som værdsætter at kunne trække sig tilbage til egen bolig ved behov for en stille stund. Beboernes frie valg er et bærende element i den filosofi, som alle på Kildehaven forsøger at efterleve.

Beboerne har stor indflydelse på deres liv og deres muligheder, og de indretter deres hverdag ud fra individuelle tilbud og interesser. Alle er med til at vælge aktiviteter og udflugtsmål, og alle kan komme med forslag til forskellige former forfysiske eller kreative aktiviteter.

Kildehaven ønsker at være kendt for energi, nærvær, fællesskab og en sund livsstil, og beboerne får mulighed for at udfolde sig og udvikle deres færdigheder.

Beboere og personale har sammen ansvaret for at skabe et miljø med plads til forskelligheder og individuelle hensyn med respekt for fællesskabets interesser. Kildehaven ønsker at give beboerne en hverdag og en tilværelse med oplevelser ud fra mottoet: Frihed og fællesskab.

Kildehaven er primært for yngre voksne i aldersgruppen 16 til 40 år med nedsat funktionsevne - fysisk eller mentalt. Alle beboerne har behov for pleje, hjælp og  støtte.

De 42 boliger retter sig mod unge, som ønsker at udforske tilværelsen, og som gerne udfordrer sig selv i hverdagen. Samtidig er det en grundlæggende værdi for Kildehaven, at beboerne ønsker at indgå i et fællesskab, hvor der er plads til forskelligheder og lyst til at samarbejde.

Alle beboere har en primær og to sekundære kontaktperson med forskellig faglig baggrund. Kontaktpersonerne er en del af et kontaktteam bestående af 6 – 9 ansatte, som alle har særligt kendskab til beboeren.

Kontaktpersonerne udarbejder i fællesskab med beboeren en handleplan med sundhedsfaglig og pædagogisk fokus. Kontaktpersonerne sikrer, at pleje, støtte og omsorg sker ud fra den enkelte beboers behov og ønsker.

Alle de nuværende beboere har valgt at bo i Kildehaven ud fra det frie boligvalg, som er beskrevet i loven om friplejeboliger. Loven sikrer, at den enkelte borger har ret til selv at vælge blandt de mange forskellige boliger, som Socialministeriet har godkendt.