I Kildehaven holdes der fælleshygge på tværs af enhederne hver anden onsdag aften og hver anden søndag. I caféen laves der mange forskellige aktiviteter, det kan være sang, højtlæsning, se film, spille spil, lave puslespil.
Det er deltagerne af caféen der beslutter hvad der skal foregå.