Kildehaven Boliger og Sundhedscenter består af 46 lejligheder og en række indendørs / udendørs fælles faciliteter for unge med fysiske og/eller mentale handicap. Der bliver lagt vægt på en sund og aktiv livsstil, hvor beboerne selv bestemmer over deres eget liv.

Der er pædagogisk og sundhedsfagligt personale ansat, og der er medarbejdere på arbejde døgnet rundt.

Kildehaven er for unge voksne, som har lyst til at indgå i et fællesskab og tage del i fælles aktiviteter med andre unge. Beboerne er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. Kildehaven er 100 procent privatejet, og ejerkredsen består af ni ungdomsvenner, der i deres voksne liv er gået sammen om det store, sociale projekt.

Henvendelse om boliger sker ved henvendelse telefon 59 21 17 00 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..