Kildehaven Boliger og Sundhedscenter består af 42 lejligheder og en række indendørs og udendørs fælles faciliteter for unge med fysiske og/eller mentale handicap. Der bliver lagt vægt på en sund og aktiv livsstil, hvor beboerne selv bestemmer over deres eget liv.

Der er pædagogisk og sundhedsfagligt personale ansat, og der er medarbejdere på vagt døgnet rundt.

Kildehaven er for unge voksne, som har lyst til at indgå i et fællesskab og tage del i fælles aktiviteter med andre unge. Beboerne er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. Kildehaven er 100 procent privatejet, og ejerkredsen består af ni ungdomsvenner, der i deres voksne liv er gået sammen om det store, sociale projekt, som de har investeret 80 millioner kroner i.

Henvendelse om boliger sker ved henvendelse til Helle Thorsen på telefon 21 54 78 01 eller e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.